|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

احمد به وندی نژاد

تصویر تست

 

مرا دلدار و یاریست آتش افروز/
که از دستش بود هر دم مرا سوز/
به عالم واله ای چون من کسش نیست/
چو در آتش بود چشمش بر او دوز/
خوشا آنان که در آتش بسوزند/
گلستانش بداد زان آتش و سوز/
در این سوز و گداز تنها تو باشی/
ای از تو باشد هر روزم چو نوروز/
به هر باغ و چمن تنها تویی گل/
در آتش زن،گلستانم برافروز/
به لطف توست مرا در دیده امید/
محبت تا کی ات چون زر دل اندوز/
بدان جانا دل نافذ سپند است/
روا دارش چنین آتش شب و روز/
مرا بی تو نباشد انبر و دود/
رها گردان به هر سو دیده را دوز/
بیا تا آتشم دوزخ نخوانند/
تو رسمی نو بر این دفتر بیاموز/

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا