|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

معین حسن زاده

تصویر تست

 لب بالكن می شینی با سیگار

بغض می کنی و می خندی

دود می شی تو هر نخِ سیگار

روی آینده چشم می بندی

دنیات اندازه ی اتاقته که

بشینی توش و سرخوشی بكنی

واسه فردات نقشه ها بكشی

شبِ کنكور خودکشی بكنی !! رو به آینه ت بشینی حرف بزنی

مثلن با یه دخترِ دلخواه

تو خیالت باهاش قدم بزنی

توی پارک و حیاطِ دانشگاه !

زندگی تو مثِ یه نخ سیگار

پُکِ سنگین بگیر و باور کن

زندگی مون دروغی غمگینه

مثلِ اخبارِ داغِ تلویزیون !

خودکشیِ نهنگا تو کانادا

ترورِ انتحاری تو کابل ! می شینی رو به روی تلویزیون

غرق می شی تو بطریِ الكل

زندگی تو بذار تو چمدون

برو جایی که می شه تنها بود

اون جاکه آدماش می خندن

اون جا می شه به فكرِ فردا بود

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا