|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

صابر رجب

تصویر تست

 نمی دانم تو رفتی یا که هستی یا خیالی

میان جان من داری چه کاری
دلم را با خودت بردی و رفتی
غم من کم نشد اما تو رفتی
اگر هستی،تمام هستی من
فدای لحظه های با تو بودن
اگر اصلا نبودی پس خیالی
خیاله با تو بودن خوش خیالی
خیال تو مرا دیوانه کرده
وصال تو مرا بیچاره کرده
هوای وصل تو در این شب تار
مرا کرده به رویایی وفادار 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا