|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

اباصلت رضوانی

تصویر تست

 خود را چنین معرفی می کند:

اباصلت رضوانی
شاعر ، نویسنده ،وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
آثار:
1-پرنده لای کاغذ و زیتون
2-گزاره های ناگزیر
3-حدیث ماه و نخلستان

1

 

تا شکفته است ، جان عاشقم

 

سبز می شود ، جهان عاشقم

 

سوخت نسل پشت نسل ایل من

 

عاشقی ز دودمان عاشقم

 

سالها بهار در بهار سرخ

 

آمدند ؛ خاندان عاشقم

 

مانده ام که عاقبت چه می شود 

 

سرنوشت آسمان عاشقم

 

در دلم هنوز سبز می شود

 

شعرهای ناگهان عاشقم

 

آنچنان که فکر می کنم هنوز

 

بیست ساله ام ، جوان عاشقم

 

نذر توست عاشقانه های من

 

باز من ، همان شبان عاشقم

 

 

 

 ***

 

متصل به هیچکس نبوده ام

 

توی باند شاعران عاشقم

2

فواره رگان تو
 
 

به شهید ناهی ازمنکرشهید علی خلیلی

 

فواره ی رگان تو در شهر پا شده ست

فواره از گلوی شما تا خدا شده ست

فواره های آب و میادین شهر ما

: اینبار خون، تموج فواره ها شده ست

اثبات کرده ای که میادین شهر ما

 با غیرت تو آینه ی کربلا شده ست

آن غیرتی که کوه تر از کوه در تو بود

آتشفشان شده است و چنین برملا شده ست

آن غیرتی که داشتی احساس می کنم

در ما کمی ز جای خودش جابجا شده ست

معروف و منکراست و جهان سرنوشت ماست

ننوشته ایم هیچ که چون و چرا شده ست

تو می روی که شهر بماند همیشه شهر

شهری که با بهشت شما آشنا شده ست

تو زنده ای و شهر نفس می کشد هنوز

پر، از فرشتگان شبیه شما شده ست

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا