|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

عبدالرحيم سعيدي راد

تصویر تست

اي‌ ستون‌ محكم‌ بيت‌الحرام‌

مادر گل‌هاي‌ عالم‌ السّلام‌!

تشنة‌ مهر توام‌ هر روز و شب‌

بندة‌ لطف‌ توام‌ هر صبح‌ و شام‌

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا