|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

فیروزه سعادت یار

تصویر تست

 

1
رنگي ريخت که نبايد بود!
طرحي شد، که نبايد ريخت.
و گل هاي ياس و آتشين و ناز
نيلوفري، دمساز
از سنگ و آب خاست
از نقش ناساز
حالا دشت خراساني دل انگيز است
اينک دنياي شب رنگي است
و چشمه ي جوشان مهرم
آغشته با خوني غم انگيز است
حالا مشهد چراغانيست
و سهم آب اکنون
اشک است و افسوس و غم و رنج و پريشاني است.
2
خدايا
آفتاب بوزد
يخ بسته است انگشتان ياد
حالي براي "ها" نمانده است!
3
کاري نکرده ام که قانون جاذبه، سقوط کند!
جز نشستن در سايه ي سرد محبوب محکوم خويش!
4
اين گوشه از زمين، سهم من است.
که آفتاب مي وزد از سمت دانش تو!
که روشني سبز شمعداني هاي صورتي،
چراغ راه، مي شود...

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا