|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد امین علی اکبر

تصویر تست

 

1

ابر بهار می شوم و گریه می کنم
بی اختیار می شوم و گریه می کنم

یک گوشه مینشینم و مانند آینه
چشم انتظار می شوم و گریه می کنم

از کوه میروم که به دریا رسم ولی
صحرا کنار م میشوم و گریه می کنم

خورشید بودم و زشما دل بریده ام
خفاش غار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که همسفر ابرها شوم
حالاقطار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که از غم تو خون جگر شوم
حالا انار میشوم و گریه میکنم

2

آخرین مسافراحساس می کنم که امشب خدایی ام


بالم شکسته است ولیکن هوایی ام


من مانده ام که راه حرم از کدام سوست


آخر اسیر محنت و رنج جدایی ام


جفت کبوتران حرم بال میزنم


مثل نسیم صبح دچار رهایی ام


اینجا همان کرانه ی یک رنگیه خداست


فرقی نمی کند که،که هستم،کجایی ام


من هم ز گرد و خاک حرم ارث میبرم


من گوشه ای ز خاطره ی آشنایی ام


بی کس تر از همیشه به سوی تو آمدم


من آخرین مسافر شهر جدایی ام

 

3


چیزی شبیه بال و پر کم دارم امشب
غمگینم اما چشم تر کم دارم امشب

جان می دهم از ترس شب تنهای تنها
تا زنده بودن یک سحر کم دارم امشب

یک جاده ی خاکی به سمت آسمانم
یک پا برای این سفر کم دارم امشب

آری خیابانم که باران جان به من داد
تا شعر بودن یک گذر کم دارم امشب

یک شانه ی آرام می خواهم بخوابم
تا آرزویم یک نفر کم دارم امشب

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا