|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد امین علی اکبر

تصویر تست

 

1

ابر بهار می شوم و گریه می کنم
بی اختیار می شوم و گریه می کنم

یک گوشه مینشینم و مانند آینه
چشم انتظار می شوم و گریه می کنم

از کوه میروم که به دریا رسم ولی
صحرا کنار م میشوم و گریه می کنم

خورشید بودم و زشما دل بریده ام
خفاش غار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که همسفر ابرها شوم
حالاقطار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که از غم تو خون جگر شوم
حالا انار میشوم و گریه میکنم

2

آخرین مسافراحساس می کنم که امشب خدایی ام


بالم شکسته است ولیکن هوایی ام


من مانده ام که راه حرم از کدام سوست


آخر اسیر محنت و رنج جدایی ام


جفت کبوتران حرم بال میزنم


مثل نسیم صبح دچار رهایی ام


اینجا همان کرانه ی یک رنگیه خداست


فرقی نمی کند که،که هستم،کجایی ام


من هم ز گرد و خاک حرم ارث میبرم


من گوشه ای ز خاطره ی آشنایی ام


بی کس تر از همیشه به سوی تو آمدم


من آخرین مسافر شهر جدایی ام

 

3


چیزی شبیه بال و پر کم دارم امشب
غمگینم اما چشم تر کم دارم امشب

جان می دهم از ترس شب تنهای تنها
تا زنده بودن یک سحر کم دارم امشب

یک جاده ی خاکی به سمت آسمانم
یک پا برای این سفر کم دارم امشب

آری خیابانم که باران جان به من داد
تا شعر بودن یک گذر کم دارم امشب

یک شانه ی آرام می خواهم بخوابم
تا آرزویم یک نفر کم دارم امشب

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل