|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

نیما عاکف

تصویر تست

 

دلدار نشانی از سرشتم نگرفت

افسوس هر آنچه من نوشتم نگرفت

 


من دست به دامان شب شعری و یار
دستی به نوار سرنوشتم نگرفت ...

 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل