|  |   |  |  

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد فرخ طلب

تصویر تست

 مطمئنم این قیامت را تو بر پا کرده ای

زورکی اسم مرا در پیش خود جا کرده ای


نه! تو دریا نیستی من هم که ماهی نیستم
بی خودی آغوش خود را سوی من وا کرده ای


رد چرخت یادگاری مانده بر پیشانی ام
بس که تو این جاده را پایین و بالا کرده ای

 

پشت هم چک دادی اما بی محل تر از تو نیست!
پای هر چیزی مرا یک عمر امضا کرده ای


ارتباط دست و دل چندان به سود ما نبود
سر شکستی و وبال گردن ما کرده ای


از همین حالا برایم مثل روزی روشن است
آن زمانی که مرا تنهای تنها کرده ای

 

برچسب ها: شاعران معاصر