|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

مهدي فولاديان

تصویر تست

 به همه دار و ندارم زده ام چوب سياه

خشك و تر شعر و غزل قيمت يك پلك نگاه

سيب در دست ولي حيف كه حوايم نيست
كه براي دل او باز كنم باب گناه

 

گفته اي باز نمي ايي از اين راه ولي
مانده چشمم به در مانده دلم چشم به راه

من كه دورم ز رخت ساكن كنعان يا مصر
من كه در بند تو ام در ته زندان يا چاه

عشق مي ورزم و اميد كه اي سرو بلند
سايه ات باز بيافتد به سر اين كوتاه

به غزلرقص تو سوگند كه هموزن شديم
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن اي ماه

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا