|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

منوچهر کوهن

تصویر تست

 


                                                       ساک صبور

در انتظار مانده ام
            ساکی بسته ام
                  نشسته بر سنگ سرد ایوان

دری نیمه باز
              اطاقی خاموش
                          و دمی گرمای آغوش
تکان دست ها
            و آنگاه جوی جاری
                                      بر چهره ام
***
فصل ها می گذرند
                     تُند
                         خزانی و زرد
                                   سرد ، پر درد
و سنگ سیاه ایوان
     در فصول صبور و کبود
                    خا لی از هر سا ک
                            باز هم تنها می ماند
منتظر....
                              همچنان  در انتظار......

                                                      تهران -1372 شمسی

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل