|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

منوچهر کوهن

تصویر تست

 


                                                       ساک صبور

در انتظار مانده ام
            ساکی بسته ام
                  نشسته بر سنگ سرد ایوان

دری نیمه باز
              اطاقی خاموش
                          و دمی گرمای آغوش
تکان دست ها
            و آنگاه جوی جاری
                                      بر چهره ام
***
فصل ها می گذرند
                     تُند
                         خزانی و زرد
                                   سرد ، پر درد
و سنگ سیاه ایوان
     در فصول صبور و کبود
                    خا لی از هر سا ک
                            باز هم تنها می ماند
منتظر....
                              همچنان  در انتظار......

                                                      تهران -1372 شمسی

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا