|  |   |  |  

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

سودابه مهیجی

تصویر تست

 

 

همیشه منتظر سیل اشک ها جمعه ست/
که انعکاس تو در چشم های ما جمعه ست/


همیشه گریه در آغوش جمعه می شکفد/
که عمر هربغضی ناگزیر تا جمعه ست/

 

همیشه آری هر گوشه ی غریب زمین/
دلیل گریه ی هر وقت و هر کجا جمعه ست/


خودت بگو بین چند شنبه های جهان/
کسی که داغ تو دارد فقط چرا جمعه ست؟/


دلم گرفته ازین شنبه های تکراری/
که بغض من سر و کارش همیشه با جمعه ست/


دلم گرفته برای تو و نمی دانم/
که این غروب ،غروب سه شنبه یا جمعه ست.../ 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپایمیل

مطالب مرتبط