|  |   |  |  

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

بهرام مژدهی

تصویر تست

از دوری ات وقتی دلم هربار میگیرد
بدجور میریزد بهم بسیار  میگیرد

مانند ساحل می شود وقتی که غمگینی
دریاتلاطم می کند انگار میگیرد

سلول وقتی انفرادی می شود سخت است
آدم دلش ازسقف و از دیوار میگیرد

بایدکه جایم بوده باشی حس کنی این را
شاعرکه در دست خودش سیگار میگیرد

مثل هوای رشت ابری می شود بعدش
احساس دلتنگی برایش کار میگیرد
.
هرکس که توی شهر خود گم کرده ای دارد
بی شک دلش تا لحظه ی دیدار میگیرد

برچسب ها: شاعران معاصر