|  |   |  |   |

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌: ن‍ش‍ر چ‍ی‌چ‍ی‌ک‍ا‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫ ۶۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ : ‎964-90887-1-7‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Hosein Monzavi. I bear up with love‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان دیگر : ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۸۲۲۳/ن۴۴‏‫‭ب‌۱۸۷ ۱۳۷۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸‭‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۷۰۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: معرفی کتاب شعر, حسین منزوی, کتاب های حسین منزوی

چاپ ایمیل