|  |   |  |  
 
فرهاد مرادی (مدیر سایت)
فرهاد مرادی ( مدیر سایت )
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

فرهاد مرادی

متولد سال :1355  شهر ری

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه زنجان

شاعر و نویسنده

کتابها:

مجموعه شعر تمام فصلهای من زمستانی است طولانی 1377

گلستان امامت 1380

مقاله ها:

1- شاعرانه ها در تاریخ بیهقی

2-تاثیر فناوریهای نوین آموزشی بر تدریس معلمان رشته زبان و ادبیات فارسی

3- مكتب هاي حماسي در ادبيات فارسي و نقش آنهادر ترويج زبان و ادبيات فارسي

4-جایگاه و تاثیرمنظومۀ ویس و رامین بر منظومه ­های عاشقانه

5- بازتاب تصاویر قرآنی در مثنوی

6-  تحرک و پویایی در تصاویر مثنوی

عناوین کسب شده در حوزه شعر و ادبیات:

1- رتبه 1 مسابقات دانش آموزی در سطح استان 1372

2- برگزیده شعر استان و  برگزیده کشوری سال 1375

3- برگزیده شعر بسیج 1380

4- نفر دوم شعر دانشجویان 1378

5- رتبه برتر مسابقات شعر فجر جاوید

6- نفر اول  مسابقات شعر دانشجویان تربیت معلم استان تهران1389

7- رتبه ممتاز در دوره کارشناسی  رشته زبان و ادبیات فارسی

همکاری ها:

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (برگزاری هشتمین همایش بینالمللی انجمن ترویج دانشگاه زنجان شهریور 1391

انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ایران

نرم افزارها:

1- تولید نرم افزار میقات عاشقان

2- تولید نرم افزار  نغمه های عاشقانه

3- تولید نرم افزار  مجموعه مقاله های هشتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

4- تولید نرم افزار کتاب الکترونیکی مقاله های هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

در دست اقدام:

نرم افزار های شاعر در دو حوزه شعر معاصر و قدیم

 

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا