|  |   |  |   |

احساس

لحظه ها می گذرند افکار تغییر می کنند ولی احساس همیشه همان ست چقدر سخت ست تغییر یک حس در درونت ،سالها گذشت ولی همان احساس رو که داشتم هنوز در قلب و جانم حس می کنم و چقدر سخت است از یاد بردن بهترین یادها.
روزگار می گذرد آشیانه ها بنا می شوند و ویران نسلی می رود و نسل دیگری می آید، ولی احساسات آدمی تغییر نمی کند.

نویسنده : فرهاد جوان

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل