|  |   |  |   |

خواستن


اگر چیزی را میخواهی رهایش کن ، وقتی کشاورزی بخواهد دانه های بیشتری از زمین دریافت کند بذرهایش
را برمیدارد وبه زمین میسپارد . این بذرهای گران بها با اندیشه های سبز کشاورزو جملات زیبایش به خداوند
به هزاران برابر تبدیل میشود . او با خدا این گونه زمزمه میکند :خداوندا این بذرها را به دست زمین تو
میسپارم ، باشد تا با آفتاب – بابارانت و عهدت آن هارا گسترده کنی .
عزیزان دل ؛ قانون دهش فوق تصور است.
برای دریافت آنچه در عمق درونتان می پرورانید ، هرکس بدون وابستگی به چیزی و فقط با فرمان به جهان
هستی می تواند آرزوهای خود را تحقق بخشد .
بسیاری از دوستان می پرسند:این وابستگی چه مفهومی دارد؟ مگر می گویید باید به طور مداوم برای رسیدن
به آرمان هایمان همیشه تلاش کنیم پس گیر دادن و وابستگی یعنی چه؟
یاران من اگر همیشه در تعقیب کسی باشید یا به دنبال چیزی بدوید آن را از خود دور کرده اید . این اصل در
مورد پول – همسر- دوستان و... هم صدق میکند. به طور ساده تر اگر منتظر تلفنی باشید و تمام هفته پایتان
را از خانه بیرون نگذارید و حتی به حمام هم نروید و درست کنار تلفن بنشینید ومنتظر بمانید ، همه به شما
زنگ میزند به غیر از آن کس که منتظرش بودید .
حتما برایتان پیش آمده که بخواهید خانه یا اتومبیل خود را به ضرورتی به فروش برسانید در این طورمواقع به
طور معمول مشتری پیدا نمیشود هرچقدر شما قیمت را پایین بیاورید بازهم فایده ای ندارد ودر حقیقت شما با
توجهی بیش از حد به یک خواسته وبه عبارت ساده تر با گیر دادن به آرمان ها و آرزوهایتان ان را از خود
دور کرده اید . ایده چیست ؟ آرام شوید وبه جای وابسته شدن به آن خواسته آن را به دست خداوند بسپارید .
دوباره یاد آن کشاورز بیافتید ، او بذرهایش را دوست دارد ولی آن را به زمین هدیه میدهد . وزمین در مقابل
این گذشت صدها برابرش را برمیگرداند. عزیزان دل کمی فکر کنید ، اگر وابستگی به چیزی مانع جریان
یافتن خوبی ها به زندگی شما شود آن گاه وابسته نبودن که نقطه مقابل آن است که باعث سرازیر شدن همه آن
چه که آرزو داریم به زندگی ما میشود . خلاصه کلام این است :اگر می خواهید چیزی یا کسی را بدست آورید
رهایش کنید.
من رهایش نکردم اما او رهایم کرد.
همیشه مجنون بودن حال و هوایی دارد
رسواترین عاشقم در دام لیلی
خداییش فرقی هم نداره امیدوارم همیشه دل خوشی
باشه پشت و پناهت
بمانم منتظرت تا روز باقی

نویسنده : جلال نقدعلی پور

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل