|  |   |  |   |

ایمیل اشتباهی

روزی مردی به سفر می رود به محض ورود به اتاق هتل
متوجه می شود که هتل به کامپیوتر و بالاخره به اینترنت مجهز است. تصمیم می گیرد به همسرش ایمیل بزند..
نامه را می نویسد اما در تایپ آدرس دچار اشتباه می شود و بدون اینکه متوجه شود نامه را می فرستد.
در ضمن در گوشه ای از این کره خاکی زنی که تازه از مراسم خاکسپاری همسرش به خانه باز گشته بود به این فکر که شاید از دوستان یا آشنایان تسلیتی داشته باشد
به سراغ کامپیوتر می رود تا ایمیل های خود را چک کند
اما پس از خواند اولین نامه غش می کند و بر زمین می افتد پسرش می آید تا مادرش بیهوش بر زمین افتاده.
در همان ساعت چشمش به صفحه کا مپیوتر می مفتد که در ایمیل نوشته ..گیرنده همسر عزیزم
موضوع..من رسیدم..
می دونم که حسابی غافلگیر شدی. راستش اینجا کامپیوتر
دارد هر کس اینجا می آید می تواند برای عزیزانش
نامه بفرستد من هم همین حالا که رسیدم گفتم به تو خبر بدهم...
وایی اینجا چقدر گرم است!!!!!!

نویسنده : فرنگیس رزمی نژاد

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل