|  |   |  |   |

معرفی کتاب های داستان

کتاب وجدان بیدار/سامیه ایزدپناه

کتاب وجدان بیدار

وجدان بیدار

داستان بلند

نویسنده: سامیه ایزدپناه مترجم:   ناشر: انتشارات آراس
سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1200 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل