|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب یک قلب سفید بزرگ

کتاب یک قلب سفید بزرگ

یک قلب سفید بزرگ

مجموعه اشعار سپید مریم عادلیان با ترجمه انگلیسی

نویسنده: مریم عادلیان مترجم:   ناشر: دهش- شیراز
سال چاپ: 1386 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1000 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل