|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب دیوان ژاله قائم مقامی

کتاب دیوان ژاله قائم مقامی

دیوان ژاله قائم مقامی

دیوان ژاله قائم مقامی شاعر آینه ها بر اساس چاپ شادروان پژمان بختیاری، فرزند شاعر در سال 1345 ، همراه با مقدمه و توضیحات در116 صفحه فراهم آمده است.

نویسنده: یاسمن بهار(نعیمه آرنگ)به کوشش مترجم:   ناشر: ادب امروز
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 2200 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل