|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب می میرم اگر روی دلم پا بگذاری

کتاب می میرم اگر روی دلم پا بگذاری

می میرم اگر روی دلم پا بگذاری

 

نویسنده: امید صباغ نو مترجم:   ناشر: سبزان
سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 2800 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل