معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب بیدارم کن براى زندگى بدویم

کتاب بیدارم کن براى زندگى بدویم

بیدارم کن براى زندگى بدویم

مجموعه شعرى شامل ۵۲ قطعه شعر در ۱۰۲ صفحه شعر ها همه اشعار نو هستند

نویسنده: رضا حا می پور مترجم:   ناشر: تراوا
سال چاپ: 1380 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 800 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ