|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب این تمام دردهایم نیست

کتاب این تمام دردهایم نیست

این تمام دردهایم نیست

مجموعه اى از بیست و دو از سروده هاى دهه ى هفتاد بهزاد چهارتنگى در مجموعه اى به نام (این تمام درد هایم نیست ) در ۴۵ صفحه به تعداد محدود جهت خرید دوستان در سایت ارائه شده است. باتشکر بهزاد چهارتنگى(زاهد)

نویسنده: بهزاد چهارتنگی مترجم:   ناشر: بخشایش-قم
سال چاپ: 1380 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 800 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل