|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب پرسه هاى شبانه

کتاب پرسه هاى شبانه

پرسه هاى شبانه

مجموعه شعربا تجربه هاى گوناگون

نویسنده: اسدالله شعبانی مترجم:   ناشر: ییوند
سال چاپ: 1368 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 0 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل