|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب با سرى خم شده تقدیم تو باد

کتاب با سرى خم شده تقدیم تو باد

با سرى خم شده تقدیم تو باد

و عاشقانه

نویسنده: مسعود پورقریب مترجم:   ناشر: نشر شوکا
سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1800 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل