|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب بال هاى احساس

کتاب بال هاى احساس

بال هاى احساس

گزینه شعر جوانان

نویسنده: اسدالله شعبانی مترجم:   ناشر: کاوشگر
سال چاپ: 68 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1000 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل