|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب شکار دست هاى تو با من

کتاب شکار دست هاى تو با من

شکار دست هاى تو با من

مجموعه شعر براى بزرگتر ها

نویسنده: اسدالله شعبانی مترجم:   ناشر: نشرتوکا
سال چاپ: 1384 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 800 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل