|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب کوت ... آه

کتاب کوت ... آه

کوت ... آه

مجموعه سروده ها شامل 26 چهارپاره 14 غزل 13 ترانه 5 مثنوی

نویسنده: هدی به نژاد(شمیم) مترجم:   ناشر: نشر پاژ
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 1500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل