|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب فریاد

کتاب فریاد

فریاد

شعرهایی غالبا به سیاق نو با مضامینی چون عشق تنهایی و حسرت محتوای این دفتر را تشکیل می دهد. پاره ای از عناوین کتاب بدین قرار است: وحشت مرگ ترانه ی دل طنین ماندگار زمان خاموش و بغض زمان . برای نمونه می خوانیم: کاش می توانستم فریاد بی تابی از ماندنم را/ محکم تر از صدای بی کسی ام به اسمان تاریک تنهایی ام/ که بی ستاره به امید روزنه ی هرگز نروییده چشم می سوزاند فغان کنم...

نویسنده: مهدخت مددی مترجم:   ناشر: مهزیار اهواز
سال چاپ: 1386 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 1500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل