|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب ترانه رگها/رضا قنواتی

کتاب ترانه رگها

ترانه رگها

اولین مجموعه شعر رضا قنواتی

نویسنده: رضا قنواتی مترجم:   ناشر: کلک مشاطه
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل