|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب آستان عشق/مشکوة توکل

کتاب آستان عشق

آستان عشق

شامل غزلیات - ترکیب بند - - رباعی

نویسنده: مشکوة توکل مترجم:   ناشر: کوشا مهر
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 2500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل