|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب تحرک های مسخ سایه ی بیمار/نرگس بابایی مقدم

کتاب تحرک های مسخ سایه ی بیمار

تحرک های مسخ سایه ی بیمار

مجموعه ی اشعار. حاوی درون مایه ی عاطفی_اجتماعی

نویسنده: نرگس بابایی مقدم مترجم:   ناشر: مهر اردوان
سال چاپ: 1386 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 2500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل