|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب منتظرت بودم .../مهتاب یغما - الهام دیداریان

کتاب منتظرت بودم ...

منتظرت بودم ...

مجموعه شعر منتظرت بودم ... کتاب مشترک غزل های مهتاب یغما و الهام دیداریان که در 96 صفه در سال 1389 تو سط نشر شادیاخ چاپ و منتشر شد .

نویسنده: مهتاب یغما - الهام دیداریان مترجم:   ناشر: نشر شادیاخ
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 2500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل