|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب نسل مشروط/تقي جهانبخشي

کتاب نسل مشروط

نسل مشروط

نسل مشروط اولین تراوش های ذهن من است که دردهای اجتماعی در آن موج میزند گر چه نقصان در آن نیز هست

نویسنده: تقي جهانبخشي مترجم:   ناشر: انتشارات كردگار
سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 1750 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل