|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب ع ک یعنی عاشق کور/علي كاكاوند

کتاب ع ک یعنی عاشق کور

ع ک یعنی عاشق کور

"ع ك يعني عاشق كور" مجموعه 54 صفحه اي است كه يك شعر آن را با هم مي خوانيم: ماشین ها زیر باران زنگ می زنند/آدم هازیر باران عاشق می شوند/باران که می گیرد/ سقفی روی سر نداریم تن من دست سیاه هیچ چتری را روی سرش نمی پذیرد / تو همیشه از بوی خون وحشت داری / من از وحشت تو آن شب هم/برهنه ی برهنه زیر باران / سرد/ نمی لرزیدیم/ نفس ما که گرم بود / کافی بود زمین هم کمی تحویلمان بگیرد/ باران که شرشر می گیرد/ ما هم گر می گیریم/ ماشین ها زیر شیروانی پارک می شوند/ آدم ها توی ماشین عاشق می شوند/ تو وحشت می کنی/ باران بوی خون می گیرد/ و لکه ی ننگ چتری / روی سر من زور می گوید/ *** آدم ها / زیر ماشین/ یک بار دیگرعاشق می شوند/ باران ها / روی آدم بوی خون می گیرند/ کسی نیست وحشت کند / کسی نیست عاشق شود/ و همه چیز زنگ می زند

نویسنده: علي كاكاوند مترجم:   ناشر: شولا-تهران
سال چاپ: 1380 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 400 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل