|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب وقتي آدمي را دله سگ ها زاييدند/علي كاكاوند

کتاب وقتي آدمي را دله سگ ها زاييدند

وقتي آدمي را دله سگ ها زاييدند

مجموعه كه يك شعر آن را اينجا مي خوانيم: بعضي از پنجره ها به جا يي باز نمي شوند / بعضي از پنجره ها يادشان رفته پنجره اند / بعضي از پنجره ها به فكر نصب پرده اي براي پنجره ي مجاورند/ بعضي از پنجره ها تا آخر با يك دستگيره خراب سر مي كنند/ بعضي از پنجره ها منتظر دستي براي گشودنند/ بعضي ازپنجره ها صبحانه را از برنامه ي روزانه حذف كرده اند/ بعضي از پنجره ها خانه را به اجاره گذاشته اند / بعضي از پنجره ها فقط از لاي پرده نگاه مي كنند/ بعضي از پنجره ها ترجيح مي دهند بسته باشند / بعضي از پنجره ها ميل دارند فرو بريزند / بعضي از پنجره ها اين جمله ها را مي فهمند / اين ها را جدا كنيد مي ماند بعضي از پنجره ها كه هنوز ساخته نشده اند

نویسنده: علي كاكاوند مترجم:   ناشر: مولف- تهران
سال چاپ: 1383 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 600 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل