معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب تبسم اهورا/عاطفه (نوشین)داودی

کتاب تبسم اهورا

تبسم اهورا

مجموعه اشعار

نویسنده: عاطفه (نوشین)داودی مترجم:   ناشر: راهیان سبز
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 2500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ