|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب فریبستان خاموش/عاطفه (نوشین)داودی

کتاب فریبستان خاموش

فریبستان خاموش

مجموعه شعر

نویسنده: عاطفه (نوشین)داودی مترجم:   ناشر: راهیان سبز
سال چاپ: 0 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 2500 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل