|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب سوگند/عاطفه (نوشین)داودی

کتاب سوگند

سوگند

مجموعه غزل

نویسنده: عاطفه (نوشین)داودی مترجم:   ناشر: انتشارات خلاق
سال چاپ: 1384 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 700 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل