|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

کتاب زندگى بسته ى پستى ست که مى رسد/رضا حا می پور

کتاب زندگى بسته ى پستى ست که مى رسد

زندگى بسته ى پستى ست که مى رسد

مجموعه شعر معاصر

نویسنده: رضا حا می پور مترجم:   ناشر: معتبر
سال چاپ: 1384 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 1200 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل