|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

فرصت آفتابی : گزیده اشعار شاعران استان زنجان/ انجمن ادبی فریاد.

عنوان و نام پديدآور : فرصت آفتابی : گزیده اشعار شاعران استان زنجان/ انجمن ادبی فریاد.
‏مشخصات نشر : زنجان : نیکان کتاب ، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۹ص.‮
‏شابک : ‏‫‏‏‏‏۹۰۰۰۰ ریال:‏ ‫‬‭978-964-196-217-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : شعر فارسی -- ایران -- ‏‫زنجان (استان) -- قرن ۱۴ -- مجموعه‌ها
‏شناسه افزوده : انجمن ادبی فریاد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۵۳۴‏‫‬‭/ف۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۷۵۱۱

چاپ ایمیل