|  |   |  |   |

  • خانه
  • کتابخانه
  • معرفی کتاب
  • معرفی کتاب های شعر
  • مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.

مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.
‏مشخصات نشر : تهران: نگاه ، ‏‫۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۴۸ ص.‬؛ ۵/۹×۱۹ س‌م.
‏شابک : ‫‭978-600-376-177-3‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏موضوع : شعر فارسی-- قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry -- 20th century
‏شناسه افزوده : منزوی، غزل، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : منزوی، بهروز، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : فتحی، محمد، ‏‫[گرد‌آورنده]‬‬‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭‬‭ /ن۴۴‭م۳ ۱۳۹۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۷۳۳۶۹
سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه اشعار حسین منزوی/ به کوشش محمد فتحی؛ مقدمه غزل منزوی، سخن بهروز منزوی.
‏مشخصات نشر : تهران: آفرینش: نگاه‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۴۸ص.
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‬‭978-964-2755-09-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : منزوی، غزل، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : فتحی، محمد، ‏‫[گرد‌آورنده]‬‬‬
‏شناسه افزوده : منزوی، بهروز
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/ن۴۴‏‫‬‭م۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۵۰۶۴۲

 

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

چاپایمیل