|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

چمدانی پر از بی تو بودن / مریم میری

سرشناسه : میری، مریم، ‏‫۱۳۵۷ -‏‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : چمدانی پر از بی تو بودن : مجموعه شعر/ مریم میری.
‏مشخصات نشر : زنجان: قطب، ‏‫۱۳۹۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۶ ص.‬‬؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.‬‬
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‬:‏‫‬‮‭978-600-9564-00-2‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی-- قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry -- 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱‭‬ ‭/ی۴۵۶‏‫‬‮‭چ۸ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۳۷۹۶۰۷

چاپ ایمیل