|  |   |  |   |

کتاب نامۀ اهل خراسان(درسنامۀ فارسی عمومی)

کتاب نامۀ اهل خراسان(درسنامۀ فارسی عمومی)

نامۀ اهل خراسان(درسنامۀ فارسی عمومی)

درسنامه فارسی عمومی با عنوان نامۀ اهل خراسان در انتشارات آبان برتر مشهد چاپ شد. اساتید ارجمند و دانشجویان محترم می توانند این کتاب را از بازار نشر ایران واقع در مشهد- میدان شهدا نرسیده به چهار راه شهدا بازار نشر کتاب ایران تهیه نمایند. برای کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره زیر تماس بگیرید دفتر نشر : 32251370 مولف: 09153593140


نویسنده: دکتر سیدعلی کرامتی مقدم مترجم: ناشر: آبان برتر
سال چاپ: 1393 نوبت چاپ: 0
قیمت پشت جلد: 9000 تومان

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل