|  |   |  |   |

کتاب آناهيدستان

کتاب آناهيدستان

آناهيدستان

نوشته هاي نويسنده الزاما به معناي انعکاس ادراکات صرفا شخصي وي نمي باشد بلکه نکته قابل ملاحظه، بيان قلمي و مکتوب نويسنده‌اي است که بخشي از ديده‌ها و ادراکات خويش از زندگي انسان هاي هم عصرش را بيان مي‌دارد که اين بيان مي‌تواند به زبان اول شخص مفرد بوده و خوانندگان را به اين موضوع سوق دهد که نويسنده؛ مغروق دنياي خويش، تنها به بيان موضوعات کاملا شخصي خود پرداخته است. اين کتاب شامل پنجاه و شش قطعه شعر مي‌باشد که در پنج دفتر تنظيم گرديده است.


نویسنده: آناهيد دشتي مترجم: ناشر: انتشارات عقیل
سال چاپ: 0 نوبت چاپ: 0
قیمت پشت جلد: 6000 تومان

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل