|  |   |  |   |

کتاب به رنگ رویا

کتاب به رنگ رویا

به رنگ رویا

مجموعه شعر شامل دو بخش کلاسیک و آزاد... غزل های عاشقانه و عارفانه و ... و نیز قطعات آزاد اجتماعی


نویسنده: بابک تمیز مترجم: ناشر: شاملو
سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 0
قیمت پشت جلد: 2000 تومان

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل