|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در مسیر چشمانم یک نگاه طولانی

 

در مسیر چشمانم یک نگاه طولانی
ازشب سیاه و سرد تا پگاه طولانی

بغض سنگی احساس حرف می زند با آه
حرفهای سنگینی است پشت آه طولانی

درسکوت و راهی سرد می رویم و پیوسته
می برد توان و تاب کوره راه طولانی

دیدنت میسر نیست  می دهد عذابم ،آه
روزهای پائیزی ، سال و ماه طولانی

درد دل که می کردیم ساز دل چه غمگین بود
ناله های درد آلود در «سه گاه » طولانی

شاعر: فرهاد مرادی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر

 

چاپ ایمیل