|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

پاک و آبی مثل در یا بچه های روستا

 

به روستائیان پاک دل سرزمینم

 پاک و آبی مثل در یا بچه های  روستا
سبز و زیبا سبزو زیبا جای جای روستا

مردمانی بس صمیمی از تبار آینه
گرم و پر مهرند  حتی خانه های روستا

کودکان آرام در آغوشها خوابیده اند
باد می خواند چه زیبا ، لای لای روستا
 
چلچله می خواند اینجا یک غزل از زندگی
نغمه های عشق می آید زنای روستا
 
نقطه ی آبی ترین آبیست اینجا آسمان
دشتهای سبز و خرم زیر پای روستا

همصدای روستا گشتند اینجا مردمان
مهربانی ریشه دارد در صدای روستا

 شاعر: فرهاد مرادی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر

 

چاپ ایمیل