|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مگره در اتاق اجاره ای،ژرژ سیمنون

تصویر تست

مگره در اتاق اجاره ای،ژرژ سیمنونعباس آگاهی

جهان کتاب

به مگره خبر می دهند که همکارش زخمی شده . یک دزدی صورت گرفته و همکار مگره کشیک خونه ای را می داده که دزد توش بوده اما دزدی یه جور بچه بازی بوده به دزد نمی یاد ضارب باشه برای همین مگره توی اون خونه ساکن می شه تا بتونه مجرم را شناسایی کنه .

چند تا کتاب از مگره توی تازه های نشر معرفی کردم این یکی جا مونده بود . کتاب بدی نیست و البته داستان های مهیج ترم داره سیمنون .

قسمت های زیبایی از کتاب

آدم های سر به راه خیلی بیشتر از اون چه فکر می کنیم وجود دارند ! نمی فهمم چه طوری می شه همه جا چیزهای بد و زشت دید.

همیشه ممکن است آدم از دیدگاه کسی عجیب باشد .

برچسب ها: معرفی کتاب داستان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »